گزارش تصویری

داستان یک امضا

یادداشتی از محمدرضا ارکان و وحید ولی، منتشر شده در مجله نوآفرین.

مطالب مشابه