آکادمی همراه‌ برگزار می‌کند: طرح جامع انتخاب رشته المپیادی‌ها «قطب‌نما»

«خودت رو گم نکن...!» ویژه‌ی مدال‌آوران کشوری و جهانی المپیاد در گروه‌های ریاضی، انسانی و تجربی   فرم های مجازی…
2,200,000 تومان
11%
تخفیف

طرح جامع انتخاب رشته ۳۶۰‌ درجه مخصوص رشته ریاضی-فیزیک

فرم های مجازی طرح جامع 360 درجه شامل: 1. فرم خوداظهاری ویژه داوطلب 2. فرم های دگر ارزیابی ویژه والدین،…
1,950,000 تومان
11%
تخفیف

طرح جامع انتخاب رشته ۳۶۰‌ درجه مخصوص رشته تجربی

فرم های مجازی طرح جامع 360 درجه شامل: 1. فرم خوداظهاری ویژه داوطلب 2. فرم های دگر ارزیابی ویژه والدین،…
1,950,000 تومان
11%
تخفیف

طرح جامع انتخاب رشته ۳۶۰‌ درجه مخصوص رشته انسانی

فرم های مجازی طرح جامع 360 درجه شامل: 1. فرم خوداظهاری ویژه داوطلب 2. فرم های دگر ارزیابی ویژه والدین،…
1,950,000 تومان