روانشناسی، مشاوره و علوم‌تربیتی
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های روانشناسی،‌ مشاوره و علوم‌تربیتی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
حقوق و علوم سیاسی
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های حقوق و علوم سیاسی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
علوم اجتماعی و ارتباطات
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های علوم اجتماعی و علوم ارتباطات

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان