37%
تخفیف

معرفی رشته‌های مهندسی صنایع، مواد، نفت و پلیمر

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
مکانیک
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های مکانیک، هوافضا و شیمی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
عمران و معماری
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های معماری و عمران

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
برق کامپیوتر و پزشکی
37%
تخفیف

معرفی رشته برق، مهندسی پزشکی و کامپیوتر

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
40%
تخفیف

معرفی رشته بیوتکنولوژی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
12,000 تومان
مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
40%
تخفیف

معرفی رشته‌ روانشناسی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
12,000 تومان