37%
تخفیف

معرفی رشته کاردرمانی، شنوایی‌شناسی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
37%
تخفیف

معرفی رشته مامایی، اتاق‌عمل، هوشبری

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
داروسازی
37%
تخفیف

معرفی رشته داروسازی، علوم‌آزمایشگاهی، بیوتکنولوژی و دامپزشکی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
37%
تخفیف

معرفی رشته پزشکی و دندان پزشکی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
مدیریت، اقتصاد و حسابداری
37%
تخفیف

معرفی رشته‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
19,000 تومان
40%
تخفیف

معرفی رشته‌ روانشناسی

خلاصه ای از این دوره آموزشی را در ویدیوی بالا تماشا کنید! ترافیک تمام ویدیو ها در سایت امضا، با…
12,000 تومان