تست فرزند پروری

1.والدین باید به بچه‌های خود اجازه دهند تا هر آنچه را می‌خواهند انجام دهند.
2.بچه‌ها باید فقط از آنچه که والدینشان می‌گویند پیروی کنند و در غیر این صورت باید آنها را تنبیه کرد.
3.اگر به مشکلات بچه‌ها توجه شود این دردسر را به دنبال دارد که آنها انتظارات بیشتری از والدین خواهند داشت.
4.هرگاه والدین تصمیمی برای بچه‌ها بگیرند باید دلایل آن را به آنها بگویند.
5.اگر بچه‌ها نسبت به محدودیت ایجاد شده در خانواده اعتراض کردند والدین باید آنها با صحبت کردن آنها را قانع کنند.
6.والدین نباید در کارهای مربوط به بچه ها دخالت کنند چون بچه ها بطور ذاتی راه خودشان را پیدا می‌کنند.
7.اگر بچه‌ها کاملا مطابق میل والدین خود رفتار کنند، در آینده افراد موفقی خواهند شد.
8.بچه‌ها باید کاری را که والدین از آنها انتظار دارند انجام دهند اما اگر انتظارات والدین غیرقابل قبول است، باید بتوانند آن را آزادانه با والدین خود مطرح کنند.
9.وقتی والدین از بچه‌ها می‌خواهند تا کاری را انجام دهند بچه‌ها باید بدون چون و چرا آن را انجام دهند.
10.والدین نباید بچه‌ها را در منزل محدود کنند بلکه باید آنها را آزاد بگذارند تا تمام لوازم اطراف خود را دست کاری کنند.
11.هرگاه بچه‌ها برخلاف میل والدین رفتار کردند والدین باید به جای تنبیه آنها را راهنمایی کنند.
12.والدین خیلی زود باید به بچه‌ها بفهمانند که تصمیم ‏گیرنده نهایی در خانواده چه کسی است.
13.والدین باید در تصمیم گیری‌های مربوط به خانواده فقط آنچه را که خواست بچه‌ها است انجام دهند.
14.اگر والدین رفتار و خواست‌های بچه ها را محدود نکنند، بیشتر مشکلات حل می‌شود.
15.والدین باید هنگام تصمیم گیری در مورد مسائل و برنامه‌های خانواده نظر بچه‌ها را دخالت دهند و از آنها نیز نظرخواهی کنند.
16.والدین باید با بچه‌هایی که با نظر آنها مخالفت می‌کنند به شدت برخورد نمایند.
17.والدین باید به بچه‌ها اجازه دهند تا در کارها خودشان تصمیم گیرنده باشند.
18.بهتر است شوخی و بازی فرزندان جلوی والدین نباشد
19.بچه‌ها به بازی و تفریح نیاز دارند برای این کار والدین باید به آنها اجازه دهند هر وقت که دلشان خواست از منزل خارج شوند.
20.باید به بچه‌ها اجازه داده شود که اگر فکر می‌کنند نظرشان از نظرات والدین خود بهتر است آن را ابراز کنند.
21.وقتی بچه‌ها مرتکب اشتباهی می‌شوند هیچگاه نباید آنها را سرزنش کرد.
22.اگر والدین تصمیمی بر خلاف میل بچه‌ها گرفتند، در چنین مواردی باید با بچه‌ها گفتگو کنند و حتی اگر اشتباه کرده بودند آن را بپذیرند.
23.گاهی اوقات والدین باید با بچه‌ها سازش کنند، نه اینکه همیشه انتظار داشته باشند که بچه‌ها با آنها سازش کنند.
24.بچه ها را باید آزاد گذاشت تا خودشان تجربه کنند.
25.بعضی از بچه‌ها شیطنت درونی دارند و باید طوری تربیت شوند که از والدین خود حساب ببرند.
26.بچه ها وقتی بزرگ شوند، از سختگیری های والدین خود سپاسگزاری خواهند کرد.
27.وقتی بچه‌ها دچار مشکل و دردسری شوند (کار خطایی انجام می دهند) باید بدانند که با مطرح کردن آن مشکل برای والدین خود تنبیه نمی شوند.
28.در مجالس و مهمانی‌ها باید بچه‌ها را آزاد گذاشت تا محیط اطراف خود را دست کاری کنند تا حس کنجکاوی آنها ارضاء شود.
29.بچه‌ها جدی و کوشا نخواهند بود مگر این که درباره کارهای آنها سختگیری کنیم.
30.اگرچه بچه‌ها تجربه کمی دارند، اما گاهی اوقات نظر آنها بهتر از نظر والدین است.