دوره های حضوری و مجازی مرکز استعدادیابی امضا

بسته هدایت تحصیلی پایه نهم

در سه طرح طلایی، نقره ای و برنزی:

 • بررسی ویدیویی تمام رشته های دانشگاهی (بسته برو پی کارت)
 •  جلسات مشاوره اختصاصی
 • 4 آزمون روان‌شناسی و خودشناسی

بسته «360 درجه»

بسته جامع انتخاب رشته امضا:

 • بررسی ویدیویی تمام رشته های دانشگاهی (بسته برو پی کارت)
 • سه ساعت مشاوره اختصاصی حضوری/مجازی
 • 7 آزمون روان‌شناسی و خودشناسی
 • ویدیو های تخصصی مشاوره (بسته راه و چاه)

طرح جامع انتخاب رشته 360‌ درجه ریاضی-فیزیک

بدون امتیاز 0 رای
3,950,000 تومان
3,950,000 تومان

طرح جامع انتخاب رشته 360‌ درجه انسانی

بدون امتیاز 0 رای
2,950,000 تومان
2,950,000 تومان

طرح جامع انتخاب رشته 360‌ درجه تجربی

بدون امتیاز 0 رای
2,950,000 تومان
2,950,000 تومان

بسته «برو پی کارِت!»

بررسی تمام رشته‌های دانشگاهی در پنج بخش:

 • شسته‌رفته (معرفی جامع رشته)
 • فوت کوزه‌گری (گفتگو با صاحبان مشاغل)
 • وسط گود (شبیه سازی شغلی)
 • از دارالفنون تا هاروارد (معرفی دانشگاه‌ها و آخرین قبولی‌ها)
 • ماست من ترشه (گفتگوی موافقین و مخالفین رشته)
25%
تخفیف
450,000 تومان
25%
تخفیف
350,000 تومان
25%
تخفیف
950,000 تومان

بسته «راه و چاه»

ویدیوهای تخصصی مشاوره‌ای انتخاب رشته

25%
تخفیف
198,000 تومان

بسته قطب‌نما «ویژه المپیادی‌ها»

بسته جامع انتخاب رشته قطب‌نما:

 • بررسی ویدیویی تمام رشته های دانشگاهی (بسته برو پی کارت)
 • سه ساعت مشاوره اختصاصی حضوری/مجازی
 • 7 آزمون روان‌شناسی و خودشناسی
 • ویدیو های تخصصی مشاوره (بسته راه و چاه)

طرح قطب‌نما ویژه رشته تجربی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان

طرح قطب‌نما ویژه رشته انسانی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان

طرح قطب نما ویژه رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان

دوره های امضا چه تفاوت هایی با هم دارند؟

بسته قطب‌نما

بسته جامع انتخاب رشته
تومان 3,000,000
 • ویدیوی معرفی رشته‌ها
 • ویدیوی گفتگو با صاحبان مشاغل
 • معرفی دانشگاه‌های شاخص رشته
 • ویدیوهای تخصصی مشاوره‌
 • مشاوره اختصاصی
 • مشاوره با والدین، دوست و معلم
 • هدایت شغلی
 • آزمون و کارنامه های خودشناسی
 • کارنامه 360 درجه
 • بستن لیست انتخاب رشته
 • پشتیبانی فنی
 • ویژه برنامه‌ کارت رو بساز
 • ویژه برنامه عصر‌ مغناطیسی
 • مهلت استفاده ۹ ماه
ویژه المپیادی‌ها

بسته 360 درجه

بسته جامع انتخاب رشته
تومان 2,950,000
 • ویدیوی معرفی رشته‌ها
 • ویدیوی گفتگو با صاحبان مشاغل
 • معرفی دانشگاه‌های شاخص رشته
 • ویدیوهای تخصصی مشاوره‌
 • مشاوره اختصاصی
 • مشاوره با والدین، دوست و معلم
 • هدایت شغلی
 • آزمون و کارنامه های خودشناسی
 • کارنامه 360 درجه
 • بستن لیست انتخاب رشته
 • پشتیبانی فنی
 • ویژه برنامه‌ کارت رو بساز
 • ویژه برنامه عصر مغناطیسی
 • مهلت استفاده ۹ ماه
پرفروش

بسته برو پی کارت

معرفی ویدیویی رشته‌ها و مشاغل
متغیر
 • ویدیوی معرفی رشته‌ها
 • ویدیوی گفتگو با صاحبان مشاغل
 • معرفی دانشگاه‌های شاخص رشته
 • ویدیوهای تخصصی مشاوره‌
 • مشاوره اختصاصی
 • مشاوره با والدین، دوست و معلم
 • هدایت شغلی
 • آزمون و کارنامه های خودشناسی
 • کارنامه 360 درجه
 • بستن لیست انتخاب رشته
 • پشتیبانی فنی
 • ویژه برنامه کارت رو بساز
 • ویژه برنامه عصر مغناطیسی
 • مهلت استفاده ۹ ماه

بسته راه و چاه

ویدیوهای تخصصی مشاوره
تومان 265,000
 • ویدیوی معرفی رشته‌ها
 • ویدیوی گفتگو با صاحبان مشاغل
 • معرفی دانشگاه‌های شاخص رشته
 • ویدیوهای تخصصی مشاوره‌
 • مشاوره اختصاصی
 • مشاوره با والدین، دوست و معلم
 • هدایت شغلی
 • آزمون و کارنامه های خودشناسی
 • کارنامه 360 درجه
 • بستن لیست انتخاب رشته
 • پشتیبانی فنی
 • ویژه برنامه کارت رو بساز
 • ویژه برنامه عصر مغناطیسی
 • مهلت استفاده ۹ ماه