هدایت تحصیلی پایه نهم – طرح برنزی

رزرو وقت مشاوره آزمون های آنلاین محتوای دوره مشاوره حضوری + رزرو وقت یک جلسه مشاوره با بهترین مشاوران استان…

1,400,000 تومان

هدایت تحصیلی پایه نهم – طرح نقره‌ای

رزرو وقت مشاوره آزمون های آنلاین ویدیو های معرفی رشته توضیحات دوره کارشناسان معرفی رشته قبلی بعدی شسته رفته معرفی…

2,100,000 تومان

هدایت تحصیلی پایه نهم – طرح طلایی

رزرو وقت مشاوره آزمون های آنلاین ویدیو های معرفی رشته توضیحات دوره کارشناسان معرفی رشته قبلی بعدی شسته رفته معرفی…

3,500,000 تومان